LOTOS Petrobaltic Gdańsk

źródło: https://lotos.pl

Zakres prac:

1. Komplet prac w celu osiągnięcia kompletności mechanicznej (Mechanical Completion) Centrum Produkcyjnego umożliwiającego możliwość przystąpienia do pełnego rozruchu instalacji procesowych / etap stoczniowy oraz pełen zakres offshore w tym m.in.:

 • Prace zakresu elektrycznego i automatyki związane z przeniesieniem systemu zatłaczania wody morskiej z Platformy LOTOS Petrobaltic na Centrum Produkcyjne,
 • Wszystkie prace zakresu elektrycznego i automatyki na pokładzie głowicowym,
 • Przeniesieniem systemu zasilania pompami wgłębnymi BAKER HUGES.

2. Usługi związane z zarządzaniem i realizacją rozruchów m.in.:

 • System zatłaczania wody morskiej,
 • Udział w rozruchu pomp głębinowych BAKER HUGES,
 • Udział w rozruchu turbiny gazowej SGT300,
 • Systemy utilities,
 • Realizacja loop-check dla systemów nadrzędnych DCS, ESD, ECS,
 • Pełen rozruch systemów grzania,
 • Weryfikacja oraz kalibracja przetworników,
 • Przygotowanie do rozruchu systemu sprężania gazu SSG.

  

Rafineria Gdańsk – Grupa LOTOS

źródło: https://app.xyzgcm.pl/gdansk-pl/t/201802103818.jpg

Zakres prac:

- Budowa linii kablowej 110kV
- Montaż tras kablowych, instalacji odgromowych, uziemień dla potrzeb budowy obiektu GPZ4/S41/TIR

 

Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo

źródło: https://www.kierunekchemia.pl

Zakres prac:

- Wykonanie systemu automatyki do odbioru solanki 
- Wykonanie prac elektroenergetycznych
- Wykonywanie pomiarów elektrycznych, AKPiA, przeglądów oświetlenia zewnętrznego wraz z remontami

 

PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Gdyńska

źródło: https://pgeenergiaciepla.pl/spolki-i-oddzialy/elektrocieplownie/pge-energia-ciepla-oddzial-wybrzeze/pge-energia-ciepla-oddzial-wybrzeze

Zakres prac:
- Wykonanie instalacji SNCR dla dwóch kotłów BC-50 K6 i K7 (SBB).
(instalacje: rozładunku mocznika, palników rozpałkowych oraz DeNox).
- Prace przyłączeniowe szaf systemu MASTER oraz urządzeń towarzyszących przebudowie nastawni
Centralnej (IASE).
- Roboty montażowe w ramach zadania „ Migracja systemu CDC EC3"(IASE).
- Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji oraz rozliczania biomasy.
- Wykonanie systemu wczesnej detekcji pożarów na zasobnikach węgla – ADICOS.
- Wykonanie systemu kontroli termowizyjnej temperatury.
- Modernizacja sygnalizacji przelewu ze zbiornika wody ruchowej.
- Wykonanie prac montażowych w ramach modernizacji nastawni bloku 1 i 2 (ENERGOTEST).
- Modernizacja wewnętrznego członu ciepłowniczego (pompa OPS7), prace elektryczne oraz AKPiA.
- Utrzymanie infrastruktury sprzętowej IT.
- Modernizacja AKPiA i systemów sterowania układów pozablokowych.
- Modernizacja pomp typu B i D (pompy ONC1, ONC3, OPS4) , prace elektryczne i AKPiA.
- Prace instalacyjne związane z modernizacją elektrofiltrów - kocioł K6.
- Remont kapitalny AKPiA młynów węglowych, kocioł K7 - młyn MW2 i MW3.

 

PGE Energia Ciepła S.A. Elektrociepłownia Gdańska

 

źródło: https://pgeenergiaciepla.pl/spolki-i-oddzialy/elektrocieplownie/pge-energia-ciepla-oddzial-wybrzeze/pge-energia-ciepla-oddzial-wybrzeze

Zakres prac:
- Roboty montażowe branży AKPiA dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów parowych.
- Wykonanie systemu kontroli napełniania zasobników przykotłowych.
- Utrzymanie infrastruktury sprzętowej IT.

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie

źródło: https://pgeeo.pl/aktualnosci/PGE-Energia-Odnawialna-zorganizowala-uczniom-obchody-Swiatowego-Dnia-Wody-w-elektrowni-Zarnowiec

Zakres prac:

- ESP Żarnowiec -Wymiana kabli zasilających szafki elektryczne na koronie ZG wraz z ułożeniem kanalizacji teletechnicznej.
- ESP Żarnowiec -Modernizacja pompowni odwodnień nr 1 i 2.
- ESP Żarnowiec - Układ sterowania gaszeniem transformatorów blokowych.
- Podłączenie zaworu obejścia klapy motylowej HZ-3.

 

Elektrownia Kozienice

źródło: https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/20230-elektrownia-kozienice-przejdzie-na-gaz

Zakres prac:

- Modernizacja nawęglania w zakresie sterowania (taśmociągi węglowe))

 

ENERGA Gdańsk

źródło: https://media.energa.pl

Zakres prac:

- Linie kablowe oraz napowietrzne SN i nn, stacje transformatorowe, przyłącza energetyczne, kolizje energetyczne SN i nn na terenie zasobów Energa Gdańsk

 

Farmy Wiatrowe

Zakres prac:

- Linie kablowe 30 kV wraz z kanalizacją światłowodową – WICKO WIND FARM 40MW
- Linie kablowe 30 kV wraz z kanalizacją światłowodową – FW Lotnisko 20MW
- Linie kablowe 30 kV wraz z kanalizacją światłowodową – FW Radzyń Chełmiński 39MW
- Instalacje teletechniczne CCTV, SSWiN, Ppoż – FW Skoczykłody 36MW

 

 IKEA Polska

źródło: https://www.ikea.com/pl/pl/

Zakres prac:

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych dla potrzeb budowy IKEA w Łodzi
- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z instalacjami niskoprądowymi dla potrzeb rozbudowy IKEA w Gdańsku

 

Morski Park Handlowy Gdańsk

źródło: https://www.propertynews.pl

Zakres prac:

- Wykonanie prac elektrycznych oraz teletechnicznych dla potrzeb marketu JULA
- Wykonanie instalacji elektroenergetycznych oraz teletechnicznych dla potrzeb budowy Gdańskiego Retail Parku